DESIGN GUIDELINES

These are excerpts of a design guideline. The graphics have clear references to the site description within the guideline. The purpose of it was to give an overview of the building site, the surroundings, customer flow and other general issues.

Her er vist uddrag af en design-guideline. Grafikken viser den geografiske placering for byggeprojektet. Denne guideline har til fordel at give et overblik over byggepladsen, omgivelserne, kundeflow og andre generelle emner.

For Evenden Denmark & Steen Strøm Sverige.

Complete guidelines can be downloaded here

boraas_guideline

,

Comments are closed.